In de zomer van 2014 gingen de deuren open van onze ‘eigen’ Circle of Life School; een basisschool voor de kinderen uit ons kindertehuis Hanukkah, waar ook kinderen uit de omgeving van harte welkom zijn en onderwijs volgen. Dankzij goed onderwijs hebben deze kinderen straks meer kans op een baan en een betere toekomst in Ghana.

Om de kinderen na de Circle of Life School nog drie jaar voortgezet onderwijs te bieden, zijn wij gestart met de bouw van een eigen Junior High School. Voor de bouw van deze school is veel geld nodig. Financiële hulp is daarom meer dan welkom.

Wil je een steentje bijdragen aan de bouw van onze Junior High School?
Voor elke €10,- kun je symbolisch een bouwsteen kopen.
Het bedrag is van harte welkom op:  NL46ABNA0619509341
t.n.v. Stichting Mariëtte’s Child Care
onder vermelding van je naam.  (1 naam per gekochte symbolische steen). (*)

(*) Als dank wordt jouw naam op een houten hartje geschilderd. Alle hartjes met de namen van iedereen die heeft bijgedragen aan de bouw van de school, krijgen een mooi plekje in de nieuwe school. Wanneer je meerdere symbolische stenen ‘koopt’, noteer dan alsjeblieft meerdere namen bij de overschrijving.

We hopen dat we met de verkoop van deze symbolische bouwstenen onze Junior High School in 2019 kunnen realiseren.