Aantal kinderen in Hanukkah

Kindertehuis Hanukkah is gebouwd en opgericht door de Nederlandse Mariƫtte Krouwel en haar Ghanese man Moses Asagbo. Sinds de opening van kindertehuis Hanukkah in 2006 is het aantal kinderen dat in Hanukkah woont snel gegroeid. Sinds een paar jaar schommelt dat aantal rond de veertig. De leeftijd van de kinderen ligt tussen de nul en zeventien jaar oud.

Elk kind is welkom

Anders dan veel kindertehuizen neemt Hanukkah ook babyā€™s en kinderen met een fysieke- of verstandelijke beperking aan. De kinderen zijn niet allemaal wees en de term ā€˜weeshuisā€™ is dan ook niet correct. Daarom noemen we Hanukkah ook een kindertehuis.

Van sommige kinderen is niet bekend wie de ouders zijn omdat de kinderen bijvoorbeeld te vondeling zijn gelegd. Andere ouders kunnen niet voor hun kinderen zorgen omdat ze bijvoorbeeld zelf een (geestelijke) beperking hebben, verslaafd zijn, of de moeder overleden is en de vader te veel moet werken om een jong kind de nodige zorg te bieden. De Ghanese Kinderbescherming (Social Welfare) bepaalt of een kind nog thuis kan wonen.

Thuis

Mariƫtte en Moses vinden dat een gezinssituatie voor de lange termijn altijd beter is dan op te groeien in het kindertehuis. Samen met de Ghanese Kinderbescherming (Social Wellfare) doen zij daarom hun uiterste best om een nieuw thuis voor de kinderen te zoeken. Soms wordt er een pleeg- of adoptiegezin gevonden binnen Ghana. In een enkel geval worden kinderen met een achterstand of beperking door buitenlanders geadopteerd. Het komt ook voor dat de thuissituatie van kinderen weer zodanig verbeterd of er nieuwe familieleden opduiken die in staat zijn voor het kind te zorgen, dat het weer terug naar eigen familie kan.

Op lange termijn

Kindertehuis Hanukkah is er op gericht de kinderen onderdak, medische zorg en onderwijs te bieden. Op termijn willen we dat de kinderen, wanneer zij Hanukkah verlaten, een vak hebben geleerd, waardoor ze een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. De intentie van Stichting MariĆ«tte’s Child Care is de kinderen die Hanukkah hebben verlaten, te volgen en daar waar nodig te blijven steunen.

Medische en financiƫle hulp buiten Hanukkah

Regelmatig worden Mariƫtte en Moses geconfronteerd met wanhopige ouders, die door hun slechte financiƫle situatie hun kinderen geen medische hulp kunnen bieden. Mariƫtte en Moses kijken in dit geval wat reƫel is dragen regelmatig zorg voor de betaling van de medicijnen en/of medische behandeling. Ook wordt een aantal kinderen, waarvan de ouders het onderwijs niet kunnen betalen, financieel geholpen. Uiteraard zijn Mariƫtte en Moses heel blij dat zij de kinderen in hun eigen scholen (basisschool en middelbare school) onderwijs kunnen bieden.

Zelfvoorzienend

We streven ernaar dat kindertehuis Hanukkah op den duur zelfvoorzienend wordt. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het winkeltje bij het kindertehuis, de moestuin en het guesthouse en onze basis- en middelbare school.

Ons werk steunen

Onze stichting ontvangt gĆ©Ć©n subsidie van de Ghanese of Nederlandse overheid. Wij zijn volledig afhankelijk van de giften van particulieren en bedrijven.Ā Zowel voor eten, drinken, onderhouds-, elektriciteits- en ziekenhuiskosten, als voor de Circle of Life School en Junior High School is jaarlijks minimaal 145.000,- euro nodig.

ā‚¬

Heel hartelijk dank voor uw hulp.