Stichting Mariëtte’s Child Care financiert het werk van Mariëtte en Moses in Ghana.  Stichting Mariëtte’s Child Care is volledig afhankelijk van donaties en giften. Zowel voor eten, drinken, onderhoudskosten, elektriciteits- en ziekenhuiskosten als voor onze Circle of Life School en Junior High School is jaarlijks minimaal 125.000 euro nodig. 

Bankrekening:

Stichting Mariëtte’s Child Care heeft een rekening bij de ABN-AMRO in Castricum:
IBAN: NL46ABNA0619509341

Kamer van Koophandel:

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland met het nummer 37114224.

ANBI registratie

Stichting Mariëtte’s Child Care is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij over onze ontvangen schenkingen geen belasting hoeven te betalen. Ook als schenker kun je profiteren van belastingvoordeel.
We staan geregistreerd onder ANBI-nummer: 8142.03.486

Ons werk steunen

Zonder giften van donateurs kunnen Mariëtte en Moses in Ghana niet doen wat ze nu doen. We zijn daarom ook blij met iedere schenking, in welke vorm dan ook. Via onderstaande ‘button’ kunt u een éénmalige donatie overmaken.

Heel hartelijk dank.