Onderstaande mail kun je gebruiken om de supermarkt te benaderen voor een statiegeld-actie:

Beste …..,

Graag wil ik Stichting Mariëtte’s Child Care aandragen als project ter ondersteuning vanuit de emballage-opbrengst binnen uw supermarkt.

Stichting Mariëtte’s Child Care ondersteunt het werk van de Nederlandse Mariëtte Krouwel. Zij vertrok op 19-jarige leeftijd naar Ghana om als vrijwilligster te werken in een weeshuis en heeft vervolgens haar eigen kindertehuis, Hannukah genaamd, gebouwd in Sunyani, een plaats in Ghana. In hun kindertehuis, dat in 2006 is geopend, hebben Mariëtte en haar Ghanese man Moses de zorg over 43 kinderen

In 2014 kwam hun droom uit om een basisschool te bouwen en te openen, dankzij fondsenwerving van onze Stichting. Inmiddels is ook een middelbare school gebouwd en eind 2019 geopend, zodat de kinderen na de basisschool ook voortgezet onderwijs kunnen volgen.

De stichting is afhankelijk van giften en donaties. Zowel voor eten, drinken, onderhoudskosten, elektriciteits- en ziekenhuiskosten als voor de Circle of Life Scholen is er jaarlijks minimaal 125.000 euro nodig.

Mijn vraag is of u wilt overwegen de emballage-opbrengst voor een periode te doneren aan onze Stichting. Ik kan u verzekeren dat het geld meer dan goed terecht komt.

Meer informatie over de Stichting, het werk van Mariëtte en Moses en de ANBI verklaring is terug te vinden op: http://mchildcare.nl.

Mocht u nog vragen hebben, dan ben ik uiteraard bereid deze te beantwoorden.

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

naam
woonplaats
telefoon