In de zomer van 2014 gingen de deuren open van onze ‘eigen’ Circle of Life School; een basisschool voor de kinderen uit ons kindertehuis Hanukkah, waar ook kinderen uit de omgeving van harte welkom zijn en onderwijs volgen. Dankzij goed onderwijs hebben deze kinderen straks meer kans op een baan en een betere toekomst in Ghana.

Om de kinderen na de Circle of Life School nog drie jaar voortgezet onderwijs te bieden, zijn wij gestart met de bouw van een eigen Junior High School. Voor de bouw van deze school is veel geld nodig. Financiële hulp is daarom meer dan welkom. De bouw is in volle gang en er wordt hard gewerkt om de school in september 2019 te openen voor de eerste leerlingen. Zij gebruiken dan de beneden verdieping van het schoolgebouw.

Wil je een steentje bijdragen aan onze Junior High School?

Het bedrag is van harte welkom op:  NL46ABNA0619509341
t.n.v. Stichting Mariëtte’s Child Care