poster heel holland bloeitDe geweldige bloembollenactie van Uitheemskerk.nl (heelhollandbloeit.nl) is een groot succes gebleken. De eindscore is bekend! De actie heeft maar liefst 7.600,- euro bijeengebracht. De volledige opbrengst komt ten goede aan onze stichting, aangezien de kwekers de bollen geheel belangeloos ter beschikking hebben gesteld.

Een hartelijk dank voor alle kwekers en betrokkenen en natuurlijk iedereen die de bollen heeft gekocht. In het bijzonder danken we Corina Duin voor het organiseren en coƶrdineren van deze succesvolle actie.