Afgelopen weekend hebben wij Joan mogen verwelkomen in kindertehuis Hanukkah. Joan zit in de examenklas van onze Junior High School. Door problemen in de familie, kan zij tijdelijk niet thuis wonen. Daarom zal zij, totdat de thuissituatie verbeterd is, bij ons wonen.
Ze wordt liefdevol opgevangen door de oudere meiden van Hanukkah.