Ieder jaar benoemt Stichting Mariëtte’s Child Care een nieuwe ambassadeur. De voorgaande ambassadeur draagt dan gebruikelijk tijdens de jaarlijkse Hanukkah-dag de staf over aan de nieuwe ambassadeur. Dit jaar liep het (wederom) anders dan verwacht.

Dit jaar hebben we niet voor 1 maar voor 2 ambassadeurs gekozen: Loes Hagedoorn en Pam Rolink. Zij zetten zich al jarenlang met diverse acties in voor Hanukkah en hebben kindertehuis Hanukkah al een aantal keer bezocht om als vrijwilligers aan de slag te gaan.

Toen zij afgelopen woensdag de cheque aan Mariette overhandigde van hun paas-actie werden zij verrast met het goede nieuws.

We willen Francis heel hartelijk bedanken voor het ambassadeurschap in het afgelopen jaar en Loes en Pam: gefeliciteerd met deze benoeming.