Wat was het opnieuw, na zoveel jaren, weer een super geslaagde dag op het Twents Carmel College, waar de kinderen zich weer hebben ingezet voor kindertehuis Hanukkah. Ondanks het slechte weer!
Mariette mocht samen met Moses en onze ambassadrice Selma van Dijk een check in ontvangst nemen van maar liefst 7.500 euro. Fantastich!
We willen iedereen hartelijk danken die deze dag weer hebben mogelijk gemaakt en iedereen die zich voor ons heeft ingezet.