Veel mensen zijn benieuwd hoe het momenteel in Ghana is. Hoe het gaat met Mariëtte, Moses en de kinderen. Daarom even dit bericht. Ook in Ghana is er sprake van het corona-virus. Vanuit het ministerie is het verplicht om alle scholen te sluiten; dus ook de Circle of Life School en Junior High School. De kinderen zijn dus nu de gehele dag in kindertehuis Hanukkah (en vinden het toch wel een beetje saai zo zonder school).

Op dit moment zijn er gelukkig pas tien gevallen van corona bekend. We hopen van harte dat het ons allemaal bespaard blijft.

Foto: via Marjolein Schraa