We hebben geweldig nieuws! Dankzij de vele donaties die wij hebben mogen ontvangen na onze inzamelingsactie is het Mariëtte en Moses gelukt een mooie, veilige tweedehands auto te vinden die aan hun eisen voldoet. Afgelopen weekend hebben ze de laatste checks gedaan en de koop officieel gemaakt.

Wat fantastisch dat zij nu een veilige auto hebben. Deze is niet alleen noodzakelijk voor de dagelijkse werkzaamheden van kindertehuis Hanukkah en de Circle of Life School. Ook zieke kinderen worden met de auto naar het ziekenhuis gebracht en omliggende dorpen worden bezocht om voedsel, medicatie en kleding te brengen. Ook worden kinderen vanuit hun dorp opgehaald wanneer ze in Hanukkah komen wonen, worden vrijwilligers opgehaald en weggebracht en de inkopen voor kindertehuis Hanukkah gedaan op de markt.

We willen iedereen, uiteraard mede namens Mariëtte en Moses, HEEL HARTELIJK bedanken voor het meedenken, het organiseren van acties en de donaties. Wat zijn we trots dat we dit hebben bereikt dankzij jullie!