Stichting Mariëtte’s Child Care is volledig afhankelijk van de opbrengst uit acties en donaties. Geld is hard nodig voor zowel eten, drinken, onderhoudskosten, elektriciteits- en ziekenhuiskosten, als voor de uitbreiding van de Circle of Life School.
Jaarlijks is er minimaal € 100.000,- nodig.

Uw donatie is van harte wekom op:
IBAN-nummer:
NL46ABNA0619509341
t.n.v. Stichting Mariette’s Child Care Castricum
BIC ABNANL2A

Namens Mariëtte, Moses en alle kinderen: hartelijk dank voor uw steun.

 

—Bedankkaartje—
Graag sturen wij naar al onze donateurs een persoonlijk bedankkaartje. Helaas is dit niet meer mogelijk omdat op onze bankafschriften geen adresgegevens van donateurs vermeld worden. Uiteraard respecteren we de privacy van onze donateurs en danken we u hierbij hartelijk voor uw steun. Wanneer u wel een persoonlijk bedankkaartje van ons wenst te ontvangen, vragen we u uw adresgegevens bij uw donatie te vermelden.