448De stichting financiert het werk van Mariëtte en Moses in Ghana. Alle uitgaven worden geregistreerd en via deze website bekendgemaakt. Per project staat (waar mogelijk) aangegeven hoeveel budget hiervoor is vrijgemaakt.

Bankrekening
Stichting Mariëtte’s Child Care heeft een rekening bij de ABN-AMRO in Castricum, bankrekeningnummer: IBAN: NL46ABNA0619509341 (ANBI)

Kamer van Koophandel
De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland met het nummer 37114224.