448De stichting financiert het werk van Mariëtte en Moses in Ghana. Alle uitgaven worden geregistreerd en via deze website bekendgemaakt. Per project staat (waar mogelijk) aangegeven hoeveel budget hiervoor is vrijgemaakt.
Stichting Mariëtte’s Child Care is altijd op zoek naar sponsoren. Zowel voor eten, drinken, onderhoudskosten, elektriciteits- en ziekenhuiskosten als voor de uitbreiding van onze Circle of Life School. Jaarlijks is er minimaal 100.000 euro nodig. Voor de bouw van onze nieuwe Junior High School, die we in 2019 wensen te openen, is 45.000 euro nodig.

Bankrekening
Stichting Mariëtte’s Child Care heeft een rekening bij de ABN-AMRO in Castricum, bankrekeningnummer: IBAN: NL46ABNA0619509341

Kamer van Koophandel
De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland met het nummer 37114224.