Nederland:
Stichting Mariëtte
’s Child Care
Bloemgaarde 48
1902 HE  CASTRICUM
e-mail: info@mchildcare.nl

Bank
IBAN-nummer: NL46ABNA0619509341
BIC ABNANL2A

E-mail:
Algemeen: mail naar: info@mchildcare.nl
Voorzitter: Marjo van Dijck (info@mchildcare.nl)
Penningmeester: Gerrit Krouwel (penningmeester@mchildare.nl)
Secretaris: Sandy Hof-Teeuwen (info@mchildcare.nl)
Voor vrijwilligers: Ina Greven (
vrijwilliger@mchildcare.nl)


 

 

 

Ghana:
Hanukkah Childrens Home
Mariëtte en Moses Asagbo
Bakoniabaa nr. A89/26
PO Box 1390
Sunyani Ghana
Telefoon: 00233 245155248/ 00233 244510107

Kamer van Koophandel
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest Holland onder KvK-nummer: 37114224.

Registratie Belastingdienst
Stichting Mariëtte’s Child Care staat geregistreerd bij de Belastingdienst als:
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder vermelding van: Stichting Mariette’s Child Care Castricum

ANBI: 8142.03.486

Met uw bijdrage aan Mariëtte’s Child Care maakt u het werk van Mariëtte & Moses in Ghana mogelijk. Kies hieronder uw éénmalige donatie:

HARTELIJK DANK!