Het is vandaag precies achttien jaar geleden dat de ouders van Mariëtte, Marjo van Dijck en Gerrit Krouwel, Stichting Mariëtte’s Child Care hebben opgericht.Mariëtte blikt terug:“In januari 2004 ben ik als 19e-jarige voor het eerst naar Ghana vetrokken om daar voor drie maanden als vrijwilligster te gaan werken in een kindertehuis, waar ongeveer honderd kinderen woonden. In de babykamer verbleven vijfentwintig kindjes tussen de leeftijd van nul tot twee jaar. Het was de plek waar ik van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat te vinden was, zeven dagen in de week. Na de periode van drie maanden voelde ik dat ik nog niet klaar was in Ghana. Ik wilde nog zo graag blijven. Ik belde mijn ouders in Nederland vanuit een telefooncel (er was nog geen mobiel netwerk in Ghana) en besloot nog een jaar langer te blijven en mijn studie uit te stellen. In dat jaar is Stichting Mariëtte’s Child Care ontstaan.

Door de verhalen die ik vertelde over de situatie in het kindertehuis waar ik werkte, zagen mijn ouders hoe hoog de nood was. Ze besloten in Nederland hulpgoederen in te zamelen en deze in een 40ft container naar Ghana te sturen. Het bleef niet alleen bij ingezamelde goederen…Ik ontmoette Moses, we trouwden en wij besloten ons eigen kindertehuis te bouwen, op een plek daar waar het het hardst nodig was. Mijn ouders hebben zich volledig ingezet om onze droom uit te laten komen. Mijn moeder (Marjo) stopte met haar baan en vulde haar dagen met het zoeken van donateurs en het voeren van gesprekken met vrijwillig(st)ers die naar Ghana wilden gaan om ons te ondersteunen. Mijn vader (Gerrit) deed ook wat hij kon in de uren na(ast) zijn werk.

In het begin huurden we een huis en vingen daar de eerste hulpbehoevende kinderen op. Toen deze ruimte te klein werd, zijn we op zoek gegaan naar een stuk land om ons eigen kindertehuis te bouwen. Dat lukte dankzij de geweldige steun van bedrijven en donateurs. Kindertehuis Hanukkah werd gebouwd, alsmede een vrijwilligersruimte, snoezelruimte en een medische post. En een aantal jaar geleden volgden een basisschool en middelbare school. We zijn nu achttien jaar verder en kijken met zoveel dankbaarheid naar wat we in deze jaren hebben mogen opbouwen dankzij de steun en hulp van zoveel lieve mensen. We hebben in deze jaren meer dan driehonderd kinderen mogen opvangen in kindertehuis Hanukkah en volgen meer dan 250 kinderen onderwijs op onze scholen. Ook zijn we blij dat we de gezinnen in omliggende dorpjes kunnen ondersteunen waar nodig. Zo hebben we waterputten kunnen graven en delen we daar ontwormings- en malariamedicatie uit.

Ondanks dat ik momenteel tijdelijk in Nederland woon ben ik dankbaar dat kindertehuis Hanukkah blijft bestaan en dat Moses de werkzaamheden blijft voortzetten. Ik zal zoveel mogelijk werkzaamheden voor de stichting en Hanukkah vanuit Nederland oppakken. Mijn grote wens is een aantal keer per jaar naar Ghana te kunnen gaan om Moses te zien en de kinderen van Hanukkah. Want daar ligt nog steeds mijn hart.Ik ben mijn ouders nog steeds enorm dankbaar. Zonder hun onvoorwaardelijke steun en betrokkenheid had dit allemaal niet mogelijk geweest.”

– Mariëtte Krouwel-Asagbo –