Sinds de opening van kindertehuis Hanukkah in 2006 is het aantal kinderen dat in Hanukkah woont snel gegroeid. Sinds een paar jaar schommelt dat aantal rond de veertig. De leeftijd van de kinderen ligt tussen de nul en zeventien jaar oud.

Anders dan veel kindertehuizen neemt Hanukkah ook baby’s en kinderen met een bepeillustratie Mariette's Child Care Hanukkah kindertehuisrking aan. De kinderen zijn niet allemaal wees en de term ‘weeshuis’ is dan ook niet correct. Van sommige kinderen is niet bekend wie de ouders zijn omdat de kinderen bijvoorbeeld te vondeling zijn gelegd. Andere ouders kunnen niet voor hun kinderen zorgen omdat ze bijvoorbeeld zelf een (geestelijke) beperking hebben, verslaafd zijn, of de moeder overleden is en de vader te veel moet werken om een jong kind de nodige zorg te bieden. De Kinderbescherming (Social Welfare) bepaalt of een kind nog thuis kan wonen.

Thuis
Mariëtte en Moses vinden dat een gezinssituatie voor de lange termijn altijd beter is dan op te groeien in het kindertehuis. Samen met de Ghanese Kinderbescherming doen zij daarom hun uiterste best om een nieuw thuis voor de kinderen te zoeken. Soms wordt er een pleeg- of adoptiegezin gevonden binnen Ghana. In een enkel geval worden kinderen met een achterstand of beperking door buitenlanders geadopteerd. Het komt ook voor dat de thuissituatie van kinderen weer zodanig verbeterd of er nieuwe familieleden opduiken die in staat zijn voor het kind te zorgen, dat het weer terug naar eigen familie kan.

Op de lange termijn
Hanukkah is er op gericht de kinderen in Hanukkah onderdak, medische zorg en onderwijs te bieden. Op termijn willen we dat de kinderen, wanneer zij Hanukkah verlaten, een vak hebben geleerd, waardoor ze een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. De intentie van de Stichting Mariëtte’s Child Care is de kinderen die Hanukkah hebben verlaten, te volgen en daar waar nodig te blijven steunen.

Medische en financiële hulp voor kinderen buiten het weeshuis

Regelmatig worden Mariëtte en Moses geconfronteerd met wanhopige ouders, die door hun slechte financiële situatie hun kinderen geen medische hulp kunnen bieden. Mariëtte en Moses kijken in dit geval wat reëel is dragen regelmatig zorg voor de betaling van de medicijnen en/of medische behandeling. Ook wordt een aantal kinderen, waarvan de ouders het onderwijs niet kunnen betalen, financieel geholpen.

Zelfvoorzienend
We streven ernaar dat kindertehuis Hanukkah op den duur zelfvoorzienend wordt. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het winkeltje bij het kindertehuis, de moestuin en het guesthouse en onze basis- en middelbare school.